Cens i articles

L'Associació participa en diferents activitats de seguiment d'aus, organitzats i coordinats, bé per entitats alienes com la Societat Valenciana d'Ornitologia (SVO) i la Societat Espanyola d'Ornitologia (SEO) o bé per si mateixa.

A hores d'ara l'associació ha participat als següents programes de seguiment:
  • Cens de la població reproductora del Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus) a les dunes de Gandia a Oliva (Coordinadors: Toni Mulet i Alberto Martin).

  • Cens d'hivernants de Territ tres (Calidris alba) dits a la comarca de la Safor. (Coordinadors: Luis Aleixos i Alberto Martín).
  • Cens d'aus marines hivernants a les costes de la Comunitat Valenciana. (Coordinador en Gandia: Jose Llacer).

  • Cens de la població d'Avionet (Delichon urbicum) al municipi de Benicàssim. (Coordinador: Alberto Martin).
  • Cens de la població d'Oroneta de ribera (Riparia riparia) en el Real de Gandia. (Coordinadors: Jose Pérez i Alberto Martín).