Educació ambiental

Els membres del Morell participem activament en jornades d'educació ambiental junt amb Ajuntaments, col.legis o qualsevol tipus d'entitat sense ànim de lucre amb intenció de divulgar els valors ambientals en especial als més menuts.

Yincana naturalista al riu Serpis - 2012


Xerrada i mostra d'anillament en aiguamolls de Gandia - 2012 (col.laboració de Grup Gotur)
Xerrada i cens de d'Oroneta de Ribera amb els alumnes del Col.legi public "El castell" d'Almoines - 2012